Genel Bilgiler

Amaç :


İlk ve acil yardım programı ile hastane öncesi acil müdahale hizmetlerini profesyonelce verip, ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullar ile taşınmasını ve yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

 Hedef :

Bedensel olarak sağlıklı ve güçlü, sağukkanlı, çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli ve sorumluluk duygusu güçlü, hastalar ile iyi iletişim kurabilen, hastayı ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu çok kısa sürede belirleyen, durumuna göre hastaya gerekli ilk yardım tekniklerini uygulayan, hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını da sağlayan, yolda hastaya acil bakım hizmeti veren, hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eden, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi veren, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapan nitelikli teknikerler yetiştirmektir.

   Programı Bitirenlerin Unvanı

İlk ve acil yardım teknikerleri, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, Programı bitirenlere Ön Lisans Diploması ve “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” ünvanı verilir.

   Programdan Mezun Olacakların İstihdam Edilebilecekleri Alanlar

1.     Özel işletmeler

2.     Sağlık Bakanlığı

3.     Serbest çalışma olanağı

4.     Özel Hastahaneler/Klinikler

5.     Devlet Hastahaneleri ve Klinikleri

6.     Özel ambulans hizmeti veren sağlık kuruluşu

  Programdan Mezun Olmak İçin Gerekli Koşullar

 Acil ve İlk Yardım Bölümünü başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda toplam 120 AKTS'  yi tamamlamak ve 30 (otuz) işgünü staj yapmak zorundadırlar.. Mezun olan öğrenciye İlk ve Acil Yardım programında ön lisans diploması verilir.

Öğr. Gör. ÇİMEN SABAZ
Güncelleme : 16.06.2022 17:01:27